Fondo lector


Fondo Lector
és un programa informátic, realizat per Mariano Vindel, un mestre amb més de 25 anys d' experiència docent, que sovint s'ha trobat amb alumnes que tenen problemes de comprensió lectora.
El programa avalat per la Junta d'Andalucia, intenta paliar la manca de recursos que sovint té el professorat, així com motivar i fer més atractiva la lectura per als alumnes i aconseguir que aquests entenguin el que llegeixen

No hay comentarios:

Publicar un comentario